Skip to content

EMOCJONALNY KLIMAT KLASY

1 rok ago

193 words

EMOCJONALNY KLIMAT KLASY. W poprzednim rozdziale omówiliśmy niektóre drogi, którymi emocjonalny klimat domu oddziałuje na postępowanie dziecka. Faktycznie klimat emocjonalny stwarza warunki, od których zależy zachowanie się wszelkich grup. Idźcie za młodszą klasą licealną, jak w ciągu dnia szkolnego przechodzi od nauczyciela do nauczyciela, i zauważcie, jak odmiennie ta sama klasa reaguje i zachowuje się, zależnie od tego, jak wchodzi w sferę klimatyczną każdego nauczyciela. U jednego nauczyciela klasa może być niespokojna i ruchliwa u drugiego – hałaśliwa, lecz entuzjastyczna i pracowita u jeszcze innego – przytłumiona i bierna. W niektórych klasach atmosfera jest krytyczna i negatywna. Nikt nie umie nic zrobić dobrze. Każdy błąd, każde odchylenie od przepisanego wzoru jest notowane ze zwróceniem na nie uwagi wszystkich. W innej klasie wszystko jest uznaniem i przyjemnością. Wydaje się, jakby nikt nigdy nie popełniał błędów i klasa wędruje wesoło, choć nieco oszołomiona, według przepisanego programu. Jeszcze w innej klasie klimat jest pełen wysokiego napięcia. Nauczyciel jest dyrektorem cyrku, przeprowadzającym dzieci przez ich numery z precyzją wojskową. [patrz też: meniscektomia, cidrex opinie, psychiatra poznań ]

0 thoughts on “EMOCJONALNY KLIMAT KLASY”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: catering dietetyczny Wrocław[…]

Powiązane tematy z artykułem: cidrex opinie meniscektomia