Skip to content

JAK NORMY WPLYWAJA NA POSTEPOWANIE

1 rok ago

187 words

JAK NORMY WPŁYWAJĄ NA POSTĘPOWANIE. Nieco wyżej wspomnieliśmy o wzrastającej władzy grup rówieśników nad życiem dzieci w miarę tego, jak przechodzą przez średnie dzieciństwo, okres przedpokwitania i młodzieńczy. Wpływ ten jest wywierany poprzez to, co psychologowie nazywają normami – pewne wzory postępowania i zachowania kształtowane przez grupy. Pojedynczy członkowie grup są zazwyczaj nieświadomi, że na ich postawę i postępowanie wywierają wpływ normy, a grupy, ze swej strony są często nieświadome tego, że wytwarzają normy. W istocie członkowie grup są zwykle nieświadomi tego, że ich postępowanie znajduje się pod wpływem i pod władzą norm, dopóki nie zdarzy się coś, co powstrzymuje lub przeszkadza ich dostosowaniu się. Bardzo pospolitą normą, która rozwija się w większości grup rówieśników w ciągu średniego dzieciństwa, jest to, że nie należy skarżyć – paplać. Kiedy p. Skelly wychodziła z pokoju, powiedziała, ż e wróci, za 20 minut, i prosiła klasę, żeby przeczytała następny rozdział. [podobne: betanil, oleole allegro, vernikabon opinie ]

0 thoughts on “JAK NORMY WPLYWAJA NA POSTEPOWANIE”

Powiązane tematy z artykułem: betanil oleole allegro vernikabon opinie