Skip to content

Jaką rolę pełnią orzeczenia psychologiczne?

1 rok ago

178 words

Istnieje wiele stanowisk, na których wymagane są obowiązkowe badania psychologiczne. Osoby biorące udział w takich badaniach często nie widzą głębszego ich sensu oraz uważają poświęcony na nie czas za stracony. Nie jest to jednak słuszne stanowisko. Dorobek zgromadzonej wiedzy pozwala bowiem na precyzyjne oszacowanie predyspozycji osobowościowych i zdolności psychofizycznych danej osoby, niezbędnych do podjęcia danej pracy czy uzyskania specjalistycznych uprawnień. Obejmuje to np. tych, którzy chcą pracować na wysokościach, pod napięciem, zostać operatorami żurawi, suwnic czy sprzętu budowlanego lub np. uzyskać pozwolenie na broń. Psycholog, posługując się opracowanymi zgodnie z zasadami metodologii naukowej narzędziami, bada daną osobę i wystawia orzeczenie lub opinię (pozytywną lub negatywną). Tego typu praktyki podyktowane są troską o bezpieczeństwo pozostałych ludzi. Pozwolenie każdemu na obsługiwanie ciężkich maszyn, pracę z materiałami niebezpiecznymi czy bycie kierowcą samochodów uprzywilejowanych może bowiem nieść za sobą duże ryzyko. Statystycznie, co najmniej 1 osoba na 100 przejawia mocne zaburzenia psychiczne, które mogą się ujawnić w najmniej oczekiwanym momencie…

0 thoughts on “Jaką rolę pełnią orzeczenia psychologiczne?”

Powiązane tematy z artykułem: Psycholog