Skip to content

Jezeli zeszyjemy natychmiast szpare pierwotnego rozdarcia

2 miesiące ago

173 words

Miejsce pierwotnego rozdarcia więzadła pobocznego przyśrodkowego znajduje się z reguły w odcinku piszczelowym pasm. ścięgnistych podłużnych; samo więzadło, ulega rozdarciu dopiero następowo wskutek stopniowego, odbywającego się rzutami powiększenia się szpary rozdarcia. Jeżeli zeszyjemy natychmiast szparę pierwotnego rozdarcia, to z dużym prawdopodobieństwem zapobiegniemy powiększeniu się szpary rozdarcia i jej stopniowemu rozszerzeniu się na więzadło poboczne właściwe. 9. W razie nadmiernego przywiedzenia więzadło poboczne strzałkowe ulega oderwaniu wraz ze ścięgnem mięśnia dwugłowego od główki kości strzałkowej albo wraz z więzadłem oderwaniu ulega jednocześnie fragment główki kości strzałkowej. W pierwszym wypadku rozdarcie należy zeszyć; w drugim, gdy zdjęcie wykazuje znaczne przemieszczenie odłamka do góry, należy przymocować odłamek kostny do podłoża szwem drucianym, gdyż w przeciwnym razie pozostanie. znaczny stopień ruchu bocznego kolana w sensie przywiedzenia. [patrz też: choroby krwi objawy, wyjazd do sanatorium z nfz, przed oddaniem krwi ]

Powiązane tematy z artykułem: choroby krwi objawy przed oddaniem krwi wyjazd do sanatorium z nfz