Skip to content

Niektóre ze sposobów wspóldzialania nauczycieli z grupami zostana omówione w dalszych rozdzialach

1 rok ago

241 words

Niektóre ze sposobów współdziałania nauczycieli z grupami zostaną omówione w dalszych rozdziałach, zwłaszcza w rozdziale 13, ale aby dać jeden przykład na to, co mamy na myśli, rozważmy sprawę norm. Jednym z szerszych celów wychowania jest pomóc dzieciom myśleć, badać własne zachowanie, oceniać i ulepszać je. Nauczyciele mogą pomóc w społecznym rozwoju uczniów przez danie im szans badania i. przedyskutowania własnego postępowania. Jak wskazaliśmy wcześniej, grupy często nie są nawet świadome tego, że mają jakieś norm. Pomagając dzieciom w uświadomieniu sobie własnych norm i krytycznym ich zbadaniu, nauczyciele mogą im czasem pomóc w wyrabianiu sobie odpowiedniego zachowania. Chase Dane, na podstawie własnego doświadczenia jako opiekun samorządu uczniowskiego opisuje, jak samorząd uczniowski w jednej ze szkół licealnych wystąpił w sprawie zaśmiecania terenu szkolnego resztkami śniadań. Po bezskutecznym wypróbowywaniu kilku propozycj i samorząd przyjął plan, według którego wszyscy uczniowie mieli zostać po szkole przez tyle minut, ile zajęło woźnym oczyszczenie podwórza szkolnego. Chociaż plan ten był dość drastyczny, uczniowie przegłosowali go i wykonali. W rezultacie teren szkoły został oczyszczony lepiej niż kiedykolwiek w ciągu całych lat. Kiedy raz uczniowie poznali problem i dali sobie z nim radę, potrafili modyfikować własne postępowanie i wytworzyć nowe normy. [hasła pokrewne: merz special skład, paulina papierska instagram, objaw payra ]

0 thoughts on “Niektóre ze sposobów wspóldzialania nauczycieli z grupami zostana omówione w dalszych rozdzialach”

Powiązane tematy z artykułem: merz special skład objaw payra paulina papierska instagram