Skip to content

Próba kontrolowana placebo szczepionki przeciw krztuścowi ad 7

1 rok ago

515 words

Spośród 69 przypadków 45 spełniało definicję WHO (14 w grupie toksyn DTP i 31 w grupie toksyn DT, skuteczność szczepionki przeciw krztuścowi, 55 procent, przedział ufności 95 procent, 12 do 78 procent). Odpowiedzi serologiczne
Średnie geometryczne miana przeciwciał określono co najmniej cztery tygodnie po trzecim szczepieniu u 71 nosicieli toksyn DTP, którzy później mieli krztusiec zgodnie z definicją WHO. Wartości wynosiły 5407 dla przeciwciał IgG przeciwko toksynie krztuścowej (zakres, 881 do 77, 9990) i 200 dla przeciwciał neutralizujących (zakres, 40 do> 640). Odpowiadające miana dla 433 losowo wybranych dzieci, u których nie rozwijały się krztuśca, wynosiły 7801 (528 do 65,610) i 244 (40 do> 640).
Dyskusja
To badanie pokazuje bezpieczeństwo bezkomórkowej szczepionki przeciw krztuścowi-toksoidowi. Poza nieznacznym wzrostem reakcji miejscowych u biorców toksoidów DTP w porównaniu z biorcami toksoidów DT, nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych.
Krztusiec jest endemiczny w Szwecji, a szczyt epidemii występuje co trzy lata. Szczyt nastąpił zimą 1993-1994. Siedemnaście procent biorców toksoidów DT miało krztusiec podczas próby. Po trzech wstrzyknięciach, skuteczność szczepionki bezkomórkowej przeciwko krztuścowi z co najmniej 21 dni napadowego kaszlu wynosiła 71 do 77 procent, w zależności od definicji przypadku, i 54 procent, gdy uwzględniono wszystkie przypadki z kaszlem trwającym co najmniej 7 dni. Choroba miała krótszy czas trwania i mniejszą częstotliwość krztuśców i wymiotów u zaszczepionych dzieci niż u nieszczepionych.
Ocena epizodów kaszlu, które przypominają krztusiec, ale nie spełniają kryteriów laboratoryjnych z powodu suboptymalnego pobierania próbek diagnostycznych, wskazuje na brak przeszacowania skuteczności z powodu pominiętych przypadków. Dziewięć przypadków w kategorii 3 miało taki sam rozkład wśród grup szczepionek, jak przypadki, które spełniły definicję WHO (dwie w grupie toksoidów DTP i siedem w grupie toksyn DT). Dwie inne potencjalne przyczyny uprzedzeń – stosowanie erytromycyny i krztuśca u dzieci, które zostały wycofane z badania – zostały wykluczone. Szybkość stosowania erytromycyny była niska (6 procent) i podobna w obu grupach, a odsetek wycofań wynosił tylko 1,5 procent.
Trudno jest dokonać szczegółowego porównania skuteczności tej szczepionki przeciw krztuścowi i innych. Randomizowane, kontrolowane placebo badania kliniczne szczepionek zawierających całe komórki nie były prowadzone od lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to metody diagnostyczne były różne.23 Przegląd 39 otwartych badań szczepionek zawierających całe komórki wykazał szacunki skuteczności na poziomie 40-90 procent.1 Wpływ kilku czynników szacunki, w tym definicje przypadków i wskaźniki krztuśca w badanej populacji. Oceny skuteczności były większe, gdy uwzględniono tylko przypadki o długim czasie trwania, gdy wymagane było potwierdzenie laboratoryjne lub gdy odsetek ataków w niezaszczepionej populacji był stosunkowo niski. Co więcej, ilość toksoidu krztuśca różni się w przypadku szczepionek zawierających całe komórki.24,25 W latach 80-tych przeprowadzono w Szwecji podwójnie ślepą próbę kontrolowaną placebo pod kątem skuteczności, stosując jednoskładnikowy anatoksyna krztuśca i szczepionkę dwuskładnikową składającą się z: toksoid krztuśca i hemaglutyninę nitkowatą.9 Obie szczepionki zmniejszają częstość występowania i nasilenie krztuśca
[podobne: betanil, polopiryna s dawkowanie, vernikabon opinie ]

0 thoughts on “Próba kontrolowana placebo szczepionki przeciw krztuścowi ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: betanil polopiryna s dawkowanie vernikabon opinie