Skip to content

Przebieg promienia kierunkowego podajemy w stopniach okreslajacych jego katy nachylenia do tych plaszczyzn, do pionu lub poziomu.

1 rok ago

160 words

Przebieg promienia kierunkowego podajemy w stopniach określających jego kąty nachylenia do tych płaszczyzn, do pionu lub poziomu. Sposób ten ma tę bardzo. wielką zaletę, że pozwala na odtwarzanie z dużą dokładnością tego samego ustawienia, daje możliwość powtarzania zdjęć w różnym czasie i śledzenia przebiegu zachodzących zmian. Z dotychczasowych rozważań widać, że zmiany jakich spostrzeganie umożliwia zdjęcie rentgenowskie dotyczyć mogą nieprawidłowych odchyleń w badanych narządach pod względem ich kształtu i przepuszczalności dla promieni Roentgena. Na to jednak, aby orientować się w zdjęciach i zaszłych zmianach, musimy znać ich anatomię i prawidłowy wygląd oraz technikę wykonywania zdjęć. Rentgenografia czaszki jest działem trudnym i obszernym, i dlatego w ramach niniejszego podręcznika możemy podać tylko pobieżny opis kilku najbardziej zasadniczych zdjęć i sposobów odczytywania. Technika zdjęć A. Nos i jamy boczne 1. [hasła pokrewne: fragmin ulotka, cyclodetramax, posterisan cena ]

0 thoughts on “Przebieg promienia kierunkowego podajemy w stopniach okreslajacych jego katy nachylenia do tych plaszczyzn, do pionu lub poziomu.”

Powiązane tematy z artykułem: cyclodetramax fragmin ulotka posterisan cena