Skip to content

RENTGENOGRAFIA W OTORYNO LARYNGOLOGII

1 rok ago

224 words

RENTGENOGRAFIA W OTORYNO LARYNGOLOGII Jak i w innych działach medycyny, tak i w chorobach uszu, nosa, gardła i krtani rentgenografia stała się, dzisiaj niezbędnym pomocniczym środkiem rozpoznawczym. Na to jednak, aby należycie z niej korzystać, musimy sobie dokładnie zdawać sprawę z tego, czym jest zdjęcie rentgenowskie i jakie są jego możliwości. Obraz rentgenowski jest fotografią cieni, jakie rzuca na błonę fotograficzną prześwietlany przedmiot. Gdyby przedmiot ten był jednolicie przepuszczalny dla promieni . Roentgena, na zdjęciu otrzymalibyśmy cień o równomiernym zaciemnieniu. Ponieważ jednak ustrój ludzki jest zbudowany z tkanek różnie dla promieni Roentgena przepuszczalnych (kości, mięśnie, itd. ), zdjęcie przedstawia układ plam o rożnym wysyceniu, odpowiadającym przepuszczalności poszczególnych rodzajów tkanek dla tych promieni. Ponadto w ustroju tkanki te leżą nie tylko obok siebie, ale również warstwowo nad sobą, co powoduje, że cienie ich nakładają się na siebie i dodają, tak że na zdjęciu otrzymujemy ich sumę, Na to jednak, aby cienie poszczególnych tkanek albo narządów z nich zbudowanych można było od siebie należycie odróżnić, różnice ich przepuszczalności do promieni Roentgena muszą posiadać taki stopień, aby oko ludzkie cienie te mogło na zdjęciu wyraźnie zróżnicować. Innymi słowy, muszą one posiadać pewną kontrastowość. [przypisy: fragmin ulotka, cidrex opinie, polopiryna s dawkowanie ]

0 thoughts on “RENTGENOGRAFIA W OTORYNO LARYNGOLOGII”

  1. Article marked with the noticed of: rehabilitacja po urazach kręgosłupa[…]

Powiązane tematy z artykułem: cidrex opinie fragmin ulotka polopiryna s dawkowanie