Skip to content

Równiez w rentgenografii gardla i krtani korzystamy z ich powietrznych przestrzeni

1 rok ago

184 words

W rentgenografii uszu, nosa i jam bocznych wykorzystujemy tę dogodną okoliczność, że mamy tu do czynienia przede wszystkim z silnie w stosunku do siebie kontrastowymi środowiskami, a to kością i powietrzem, które tworzą wspólnie układ powietrzny uch~ środkowego i jam bocznych nosa. Wyścielające je tkanki miękkie zajmują pośrednie miejsce. Również w rentgenografii gardła i krtani korzystamy z ich powietrznych przestrzeni. Często także wypełnienia kontrastowe znajdują tutaj swoje zastosowanie. Obrysy poszczególnych plam na zdjęciu odpowiadają granicom przedmierów rzutowanych na błonę. Kształt tych plam zależnie od przebiegu promienia kierunkowego” może odpowiadać lub nie odpowiadać kształtowi rzeczywistemu zdejmowanego przedmiotu. Promień kierunkowy jest to promień tworzący oś stożka, jaki tworzą promienie wychodzące z ogniska lampy rentgenowskiej i trafiający środek podstawy tego stożka. Jeżeli promień trafia w środek przedmiotu i przebiega prostopadle do kasety, obrysy przedmiotu są wierne, Jeżeli leży on w bocznej wiązce promieni lub jeżeli promień kierunkowy nie trafia w kasetę prostopadle, rzut jest zniekształcony. [przypisy: cyclodetramax, polopiryna s dawkowanie, merz special skład ]

0 thoughts on “Równiez w rentgenografii gardla i krtani korzystamy z ich powietrznych przestrzeni”

Powiązane tematy z artykułem: cyclodetramax merz special skład polopiryna s dawkowanie