Skip to content

Rzut potyliczno-zebowy

1 rok ago

132 words

Rzut potyliczno-zębowy (proiectio occipito-dentalis) Jeżeli ułożymy badanego w ten sposób, jak do poprzedniego zdjęcia, z tą jednak różnicą, że każemy mu jak najszerzej otworzyć usta, a promień kierunkowy nachylimy do głowowo o 30° od pionu i będziemy celowali nim w otwarte usta to na zdjęciu otrzymamy w otwartych ustach rzut zatoki klinowej. 4. Rzut osiowy szczytowo-podbródkowy. (proiectio exialis uerticosubmentalis) Badany opiera się na karecie brodą, wyciągając ją jak najbardziej ku przodowi, odginając równocześnie jak najsilniej głowę ku tyłowi, tak aby płaszczyzna podoczodołowa-uszna była do kasety równoległa, a płaszczyzna środkowa dokładnie prostopadła. Promień kierunkowy biegnie w płaszczyźnie środkowej i trafia płaszczyznę podoczodołowo-uszną prostopadle. [patrz też: posterisan cena, psychiatra poznan, cyclodetramax ]

0 thoughts on “Rzut potyliczno-zebowy”

Powiązane tematy z artykułem: cyclodetramax posterisan cena tabletki na odkwaszenie organizmu