Skip to content

SKUTKI KLIMATU WSPÓLZAWODNICTWA

1 rok ago

213 words

SKUTKI KLIMATU WSPÓŁZAWODNICTWA. Na ostatnich kilku stronicach omawialiśmy siły, warunki i czynniki, pomagające rozwijać taki rodzaj postawy i zachowania grup, które służą nauce w klasie i ją podtrzymują. Jednakże powinniśmy także uświadomić sobie przyczyny, dla których grupy rozpadają się lub nie umieją rozwinąć uczuć zespołowych. Wymieniliśmy już jeden czynnik: skłonność nauczyciela do uważania zespołów klasowych raczej za zbiorowisko jednostek niż za zespól. Ponadto niektórzy nauczyciele umyślnie nie dopuszczają do tego, by uczniowie rozwijali w sobie uczucia zespołowe. Używają takich metod, Jak uniemożliwianie, by przyjaciele pracowali razem w tej samej komisji, zmuszanie uczniów do zgłaszania przekroczeń innych uczniów i przeciwstawianie jednych uczniów drugim w intensywnym współzawodnictwie. Doprawdy, rozwój atmosfery współzawodnictwa znacznie się przyczynia do zepsucia dobrych stosunków zespołowych w klasie. Współzaw odnictwo jest nieodłączną częścią naszego życia narodowego i nie moglibyśmy wykluczyć go z naszych klas, nawet gdybyśmy usiłowali to zrobić. Należycie stosowane może ono pomóc w uczynieniu z nauki podniecającego przeżycia dla wielu dzieci. Jeżeli jednak; kładzie się na nie nadmiemy nacisk, ponoszą szkodę inne cele, np. cel – nauczenie współdziałania. [więcej w: drosetux syrop, paulina papierska instagram, vernikabon opinie ]

0 thoughts on “SKUTKI KLIMATU WSPÓLZAWODNICTWA”

Powiązane tematy z artykułem: drosetux syrop paulina papierska instagram vernikabon opinie