Skip to content

Tag: zespół piramidowy

Rozpoznanie rentgenowskie

4 tygodnie ago

140 words

Pewien chory po nagłym zrywie do biegu za odjeżdżającym tramwajem poczuł wyjątkowo silny ból w lewym kolanie, które silnie obrzmiało w ciągu dnia. Nakłucie próbne stawu wykazało obecność krwi, a zdjęcie rentgenowskie prócz tego obecność wolnego ciała w stawie, w przyśrodkowym odcinku szpary stawowej. Łożysko jego znajdowało się po stronie przeciwległej na powierzchni stawowej kłykcia…

Innym problemem wyplywajacym z nadmiernego podkreslania wspólzawodnictwa jest sklonnosc do robienia niefortunnych porównan

1 miesiąc ago

177 words

Innym problemem wypływającym z nadmiernego podkreślania współzawodnictwa jest skłonność do robienia niefortunnych porównań. W dziecku, które potrafi osiągnąć jedynie przeciętne postępy w szkole, wywołuje się poczucie niższości, ponieważ nie umie stanąć na czele klasy. Dziecko, które ma niski iloraz inteligencji, a które uczy się jak może najlepiej, zniechęca się, bo nigdy nie może osiągnąć we…

Skuteczność, bezpieczeństwo i immunogenność Enterovirus 71 Szczepionka w Chinach AD 5

1 miesiąc ago

367 words

Możliwym markerem serologicznym dla ochrony było najniższe miano z maksymalną sumą swoistości i czułości odpowiadającej każdej wartości odcięcia. Do porównania danych kategorycznych użyto testu chi-kwadrat lub dokładny test Fishera, a do porównania wartości stransformowanego przeciwciała użyto t-Studenta. Skuteczność szczepionek i przeżycie bez użycia kazach oszacowano za pomocą odpowiednio modelu proporcjonalnego hazardu Coxa i metody Kaplana-Meiera.…

Bezpieczeństwo i odpowiedzi nowotworowe na Lambrolizumab (Anti-PD-1) w czerniaku

1 miesiąc ago

418 words

Programowany receptor śmierci (PD-1) jest negatywnym regulatorem mechanizmów efektorowych komórek T, który ogranicza odpowiedź immunologiczną przeciwko rakowi. Przetestowaliśmy lambrolizumab przeciwciała anty-PD-1 (wcześniej znanego jako MK-3475) u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Metody Podajemy dożylnie lambrolizumab w dawce 10 mg na kilogram masy ciała co 2 lub 3 tygodnie lub 2 mg na kilogram co 3 tygodnie…

Artroskopowa częściowa meniscektomia a operacja pozorowana z powodu zwyrodnienia łąkotki AD 2

1 miesiąc ago

421 words

Jednak liczba artroskopowych częściowych meniscektomii wzrosła równocześnie o 50% .4 Około 700 000 artroskopowych częściowych meniscektomii wykonuje się corocznie w samych Stanach Zjednoczonych, z rocznymi bezpośrednimi kosztami leczenia szacowanymi na 4 miliardy dolarów. Niedawno przeprowadzone randomizowane badanie8 wykazało, że artroskopowa częściowa operacja łąkotki w połączeniu z fizjoterapią nie zapewnia lepszej ulgi w objawach niż sama…

Sterylna Pyuria

1 miesiąc ago

482 words

Pyurię definiuje się jako obecność 10 lub więcej białych komórek na milimetr sześcienny w próbce moczu, 3 lub więcej białych krwinek na każde pole magnetyczne nierozciętego moczu, pozytywny wynik na barwieniu próbki nieoczyszczonego moczu przez Gram lub na prętowym wskaźniku moczu test pozytywny dla esterazy leukocytów.1 Sterylny ropomocz polega na ciągłym wykrywaniu białych krwinek w…

Kliniczne zarządzanie potencjalnymi warunkami związanymi z bioterrorizmem ad 7

1 miesiąc ago

512 words

Nastąpiłoby to w przypadku niewydolności wentylacyjnej, wymagającej wentylacji mechanicznej. Gorączka i zmieniony stan psychiczny są nieobecne.43 Rozpoznanie botulizmu Rozpoznanie zatrucia jadem kiełbasianym jest w dużej mierze kliniczne i jest potwierdzone za pomocą testów biologicznych myszy, poprzez hodowlę lub poprzez laboratoryjne wykrycie toksyny w zanieczyszczonych materiałach, krwi lub stolcu. Opracowywane są nowe metody diagnozy. Można również…

Komfortowa opieka dla pacjentów umierających w szpitalu ad 7

1 miesiąc ago

602 words

Zapewnienie komfortu pacjenta zmniejszy jego niepokój, ale podstawowe leczenie pociąga za sobą wywoływanie i rozwiązywanie problemów oraz zapewnianie reasekuracji i wsparcia. Terapie uzupełniające, takie jak ćwiczenia relaksacyjne, mogą odgrywać rolę i należy rozważyć konsultację w zakresie zdrowia psychicznego. Gdy objawy lęku zakłócają jakość życia pacjenta, można rozważyć farmakoterapię, zwłaszcza jeśli niektóre uspokojenie jest akceptowalne dla…

Komfortowa opieka dla pacjentów umierających w szpitalu ad 6

1 miesiąc ago

576 words

Haloperydol jest zalecany w wielu publikacjach dotyczących opieki paliatywnej, ale preferowany jest także metoklopramid. 61 Antagoniści serotoninergii (np. Ondansetron) są lekami pierwszego rzutu w nudnościach i wymiotach związanych z chemioterapią i mogą być również stosowane osobno lub dodane do innych leków. antagoniści receptora dopaminy, tacy jak haloperidol, metoklopramid i leki przeciwpsychotyczne pierwszej generacji lub drugiej…

Nadużywanie opioidów w przewlekłym bólu – nieporozumienia i strategie łagodzenia czesc 4

1 miesiąc ago

481 words

Uzależnienie dotyczy tylko niewielkiego odsetka osób, które są narażone na opioidy – nawet wśród osób z istniejącymi wcześniej lukami (Tabela 3). Starsze teksty medyczne i kilka wersji Podręcznika diagnostyczno-statystycznego zaburzeń psychicznych (DSM) zbyt mocno podkreślały rolę tolerancji i fizycznej zależności w definicji uzależnienia lub utożsamiały te procesy (DSM-III i DSM-IV). Jednak nowsze badania pokazały, że…