Skip to content

To moze zalamac ducha i morale grupy

1 rok ago

237 words

To może załamać ducha i morale grupy. Jedną z trudności przy zachęcaniu do współzawodnictwa w klasie jest to, że przeszkadza rozwijać współdziałanie. Jak Aleksander Mintz to formułuje, skoro raz zakłócony zostanie wzór zachowania się współdziałającego, współdziałanie przestaje opłacać się jednostkom wówczas łatwo rozwija się sytuacja konkurencji, która może doprowadzić do katastrofy. Należałoby tu wskazać, że termin współdziałanie użyty w tym tekście oznacza zdolność współdziałania z innymi w opracowywaniu zadania, problemu lub projektu, który jest wspólnym interesem dla osób, o które chodzi. Współdziałanie oznacza pewien rodzaj wspólnoty, pewnej równości pomiędzy współdziałającymi. Niektórzy nauczyciele i rodzice myślą o współdziałaniu, jako synonimie posłuszeństwa czy uległości, pojęcia zupełnie innego niż idea uczestnictwa w zespole. Ta tendencja została ujawniona w pracy Manie M. Hughes, która stw ierdziła, że nauczyciele byli skłonni interpretować współdziałanie jako ,,stosowanie się do instrukcji – to jest posłuszeństwo wobec nauczyciela i raczej jako trzymanie się wzorów ustalonych przez nauczycieli a nie jaklo pojęcie zespołowej interakcji Mintz opiera swe stwierdzenie na przeprowadzonym eksperymencie, w którym grupy osób próbowały wydobyć papierowe stożki z butelki za pomocą sznurków przywiązanych do ostrego końca każdego stożka. [przypisy: betanil, merz special skład, hartuś ]

0 thoughts on “To moze zalamac ducha i morale grupy”

Powiązane tematy z artykułem: betanil hartuś merz special skład