Skip to content

Wysiek stawu kolanowego pochodzenia niezapalnego

4 tygodnie ago

124 words


Wysięk stawu kolanowego pochodzenia niezapalnego Niekiedy na podstawie wywiadu, wyników badania miejscowego- przedmiotowego oraz badania krwi i moczu można dojść do przekonania że wysięk stawowy nie ma podłoża zapalnego i że zjawił się samorzutnie; przekonanie to mogą potwierdzić fakty, że wystąpienia wysięku nie można łączyć z drobnym stosunkowo urazem albo że nie można było stwierdzić obiektywnie w wywiadzie nadmiernego obciążenia stawu. Wymienione okoliczności każą myśleć o możliwości wylewu krwawego do stawu kolanowego u krwawców, zmian zniekształcających stawu, schorzenia łąkotek stawowych lub zmian neuropatycznych stawów; jak wiadomo, stany te mogą powodować powstanie wysięku. [hasła pokrewne: psycholog dziecięcy Warszawa, Upadłość transgraniczna, bezdechy nocne leczenie ]

Powiązane tematy z artykułem: bezdechy nocne leczenie psycholog dziecięcy Warszawa Upadłość transgraniczna