Skip to content

Wysiek w uszkodzeniu lakotki

1 rok ago

124 words


Wysięk w uszkodzeniu łąkotki Nie powikłane uszkodzenie łąkotki w miejscu typowym, w strefie nieunaczynionej niepowoduje wysięku do stawu; jeżeli łękotka ulega oddarciu w strefie unaczynionej (zona uascuiarisata], następuje wylew krwawy do stawu, a uszkodzenie łączy się wówczas zawsze z rozdarciem więzadła pobocznego. Jeżeli objawy kliniczne przemawiają za nie powikłanym uszkodzeniem łąkotki, to w razie wysięku surowiczego uważamy, że rozpoznanie nasze nie jest dokładne. Bircher na 100 przypadków operacji łąkotki stwierdził jednocześnie zapalenie maziówki 24, przerost ciał tłuszczowych 32, osteochondritis 25, złamanie kości piszczelowej 4, uszkodzenie więzadeł pobocznych 4, naderwanie torebki 3 i naderwanie więzadeł krzyżowych 11 razy. [więcej w: psycholog transportu, psychiatra poznań, cyclodetramax ]

0 thoughts on “Wysiek w uszkodzeniu lakotki”

Powiązane tematy z artykułem: cyclodetramax meniscektomia psycholog transportu