Skip to content

Zaburzenia stawowe na tle jamistosci rdzenia

1 rok ago

161 words

Cerny zwraca szczególną uwagę na to, że dotknięcie końcem igły skóry wywołuje ból, natomiast przekłucie skóry jest niebolesne. Zaburzenia stawowe na tle jamistości rdzenia wchodzą w tych przypadkach mniej w grę, gdyż występują prawie wyłącznie w stawach kończyny górnej. Powtarzające się uporczywie wysięki oraz nieskoordynowane i forsowne obciążenie stawu związane z zaburzeniami czucia doprowadzają wcześnie do stawu cepowego; już sam wygląd zewnętrzny stawu robi wrażenie karykaturalne (rzepka powiększa się niekiedy na przekroju dwukrotnie), a jeszcze jaskrawiej uwypukla się to na zdjęciu rentgenowskim. Mamy tu wszelkie objawy daleko posuniętych zmian zwyrodniająco-zniekształcających, jak wyrośla na krawędziach, zwężenie szpary stawowej i duże rozrosty kostniny; prócz tego widać charakterystyczne dla zmian neuropatycznych odłamania krawędzi kości, zniekształcenie stawu, skostnienia i zwapnienia w obrębie torebki tkanek okołostawowych. [podobne: orgametril skutki uboczne, drosetux syrop, psycholog transportu ]

4 thoughts on “Zaburzenia stawowe na tle jamistosci rdzenia”

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drosetux syrop orgametril skutki uboczne psycholog transportu