Skip to content

ZNACZENIE POROZUMIENIA DLA WYTWARZANIA WLASCIWYCH STOSUNKÓW GRUPOWYCH

1 rok ago

205 words

ZNACZENIE POROZUMIENIA DLA WYTWARZANIA WŁASCIWYCH STOSUNKÓW GRUPOWYCH. W jakim stopniu nauczyciel może pomóc uczniom wnikać we własne zachowanie, jako jednostek i jako grupy oraz rozumieć to zachowanie zależy w wielkiej mierze od zdolności do skutecznego porozumiewania się w klasie. Dobre porozumienie jest potrzebne po to, aby uczniowie mogli rozumieć to, co robią. Muszą umieć naradzić się z nauczycielem i wzajemnie między sobą, stawiać pytania i wyjaśniać trudne punkty, wyrażać idee i uczucia. Zazwyczaj myślimy, że nawiązanie i utrzymanie zadowalającego porozumienia z dziećmi polega na doprowadzeniu dzieci do zrozumienia tego, co my mówimy. Mamy skłonność do przeoczenia faktu, że równie ważne jest rozumieć, co dzieci mają do powiedzenia. Ponadto, dla dzieci potrzeba porozumiewania się między sobą jest równie ważna jak porozumienie z nauczycielem. Porozumienie jest niewystarczające, jeśli mówi tylko nauczyciel. Dobre porozumienie się pole ga na tym, że istnieje wzajemność działania: jest mówienie li słuchanie. Nauczyciel, który nie potrafi albo nie chce słuchać, nie porozumie się skutecznie. A nauczyciel, który umie się skutecznie porozumiewać, musi nie tylko słuchać, ponieważ porozumienie dokonuje się nie tylko przez słowo. [hasła pokrewne: psychiatra poznań, vernikabon opinie, fragmin ulotka ]

0 thoughts on “ZNACZENIE POROZUMIENIA DLA WYTWARZANIA WLASCIWYCH STOSUNKÓW GRUPOWYCH”

Powiązane tematy z artykułem: fragmin ulotka meniscektomia vernikabon opinie